Obecní úřad

UŽITEČNÉ INFORMACE

Název Odkaz pro stažení
4.8.2022 Volné vstupy pro občany Otovic na sportovní areál_úprava download
1.7.2022 Výše úhrad za pronájem hracích ploch na sportovním areálu download
18.5.2022 Výše úhrad za odpadové nádoby (popelnice) pro rok 2022 download
5.12.2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny download