Obecní úřad

ÚŘEDNÍ DESKA

Název Odkaz pro stažení
28.2.2024 Veřejná vyhláška - projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území download
3.11.2023 Veřejnoprávní smlouva o příspěvku - kanalizace K Panelárně a Na Větrově II. etapa download
2.11.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci download
27.9.2023 Oznámení - připojení nové lokality download
10.10.2022 Smlouva veřejnoprávní o poskytnutí příspěvku na tandemové kolo pro postiženého download
29.6.2022 Veřejná vyhláška o vydání změny č. 3 ÚP Otovice download
20.6.2022 Veřejnoprávní smlouva 2 - přeložka vodovodu Děpoltovická download
3.5.2022 Veřejnoprávní smlouva - kanalizace K Panelárně a Na větrově I. etapa download
3.5.2022 Veřejnoprávní smlouva 1 - přeložka vodovodu Děpoltovická download
3.12.2021 Smlouva darovací o poskytnutí daru Dennímu centru Žirafa, z.s. download
«1 2»