Obecní úřad

COVID-19

Název Odkaz pro stažení
17.1.2022 Mimořádné opatření – testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 17. 1. 2022 download
17.1.2022 Změnu mimořádného opatření ze dne 23. 12. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 17. 1. 2022 download
17.1.2022 Změnu mimořádného opatření ze dne 18. 11. 2021 k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2, s účinností od 17. 1. 2022 download
17.1.2022 Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 17. 1. 2022 download
17.1.2022 Změnu mimořádného opatření ze dne 5. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17. 1. 2022 download
17.1.2022 Změnu mimořádného opatření ze dne 29. 12. 2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17. 1. 2022 download
10.1.2022 Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 10. 1. 2022 download
7.1.2022 Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17. 1. 2022 download
6.12.2021 Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 6. 12. 2021 download