Obecní úřad

DOKUMENTY OSTATNÍ

Název Odkaz pro stažení
4.1.2023 Publicita projektu Vybudování cesty pro pěší II. etapa download
31.12.2021 Publicita projektu Vybudování cesty pro pěší I. etapa download
30.12.2020 Publicita projektu Úprava veřejného prostranství bývalé požární nádrže download
20.9.2018 Spolufinancování akce s Karlovarským krajem - opravy chodníků download
29.11.2017 Publicita - Zastřešení před klubovnou download
10.4.2014 Publicita Lesopark download
29.12.2017 Publicita Dětské dopravní hřiště download
29.12.2017 Publicita Komunikace V Březinkách download
20.12.2018 Publicita Nová alej a výsadba stromů v Otovicích download
15.10.2019 Navýšení kapacity základní školy v Otovicích download