Obecní úřad

KONTAKTY

Obecní úřad                            tel:      353 566 866  e-mail: obecniurad@otovice.cz

starostka  Stefana Švecová     tel:   724180382        e-mail:   starostka@otovice.cz

místostarosta Jindřich Beneš  tel:    724180381       e-mail:   j.benes@otovice.cz