Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní studie Nad hřištěm

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
21.1.2022
Registrační list
download
21.1.2022
textová část
download
21.1.2022
Komplexní návrh
download
21.1.2022
Výkres veřejné infrastruktury
download
21.1.2022
Regulační výkres
download
21.1.2022
Výkres záboru ZPF
download
21.1.2022
Výkres širších vztahů
download