Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Změna č- 3 ÚP Otovice

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
27.1.2022
Textová část
download
27.1.2022
Výkres základního členění
download
27.1.2022
Hlavní výkres
download
27.1.2022
Výkres veřejně prospěšných staveb
download
27.1.2022
Koordinační výkres
download
27.1.2022
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
download