Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Změna č- 3 ÚP Otovice

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
13.7.2022
Údaje o vydané změně č. 3 ÚP Otovice
download
13.7.2022
Registrační list vydané změny č. 3 ÚP Otovice
download
29.6.2022
Textová část včetně odůvodnění
Pořizovatel: OÚ Otovice zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, IČ 76 31 23 21 Zhotovitel : Ing. arch. Ivan Štros
download
29.6.2022
Výkres základního členění
download
29.6.2022
Hlavní výkres
download
29.6.2022
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
download
29.6.2022
Koordinační výkres
download
29.6.2022
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
download