Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice - úplné znění po vydání změny č. 3

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
29.6.2022
ÚZ3 NO Textová část
download
29.6.2022
ÚZ3 N1 Výkres základního členění
download
29.6.2022
ÚZ3 N2 Hlavní výkres
download
29.6.2022
ÚZ3 N3 Výkres technické infrastruktury
download
29.6.2022
ÚZ3 N4 Výkres dopravy
download
29.6.2022
ÚZ3 N5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
download
29.6.2022
ÚZ3 O1 Koordinační výkres
download