Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní studie U Panelárny P01

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
7.10.2022
Textová část
download
7.10.2022
1 Urbanistický návrh
download
7.10.2022
2 Regulační výkres
download
7.10.2022
3 Výkres veřejné infrastruktury
download
7.10.2022
4 Výkres širších vztahů
download