Obecní úřad

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Otovice úplné znění po vydání změny č. 1

Vyvěšeno dne Název Odkaz pro stažení
4.10.2016
Registrační list vydané Změny č. 1
Pořizovatel: OÚ Otovice zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, IČ 76 31 23 21 Zhotovitel : Ing. arch. Petr Martínek Vydaná 23.12.2015
download
4.10.2016
Úaje o vydané změněn č. 1
download
4.10.2016
ÚP Otovice po změněně č 1_právní stav
download
4.10.2016
Výkres základního členění
download
4.10.2016
Výkres hlavní
download
4.10.2016
Výkres technické infrastruktury
download
4.10.2016
Výkres dopravy
download
4.10.2016
Výkres veřejně prospěšných staveb
download